Search form

San Juan 1:20

20Dá ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ Juan ndá yoo kúú ná. Ta ni ña̱ꞌa taꞌon ko̱ ní chíde̱ꞌé na̱, diꞌa ni̱ xi̱ꞌo ndaa̱ na̱ kuendá, chi̱ kaá na̱:

―Ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.