Search form

San Juan 1:22

22Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá yoo kúú ní, tá dáá? Kaꞌa̱n ní xíꞌín ndú, dá niꞌi̱ ndú ndi koo kasto̱ꞌon ndu xíꞌín ra̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱i ndu. ¿Ndi kaá ní saꞌa̱ mií ní?