Search form

San Juan 1:23

23Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Yuꞌu̱ kúú na̱ káyuꞌú noo̱ kúú yukú i̱chí: “Konó ndó iin íchi̱ ndaa̱ noo̱ na̱ kúú satoꞌo yo̱” ―táto̱ꞌon ni̱ kaa profeta Isaías.