Search form

San Juan 1:27

27Ta no̱ón kúú na̱ ve̱i sata̱ yúꞌu̱, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni yóꞌo̱ ndisa̱ ná ko̱ kánian ndaxí yuꞌu̱ ―kaá na̱.