Search form

San Juan 1:28

28Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kuu ñoo naní Betábara noo̱ kúú iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán noo̱ sa̱ xi̱onoo Juan sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu.