Search form

San Juan 1:3

3Ta xíꞌín ndáꞌa̱ mií ná ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa. Chi̱ tá ko̱ó ná, ta kúú ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo o̱ kóo, ní kúu.