Search form

San Juan 1:30

30Ta na̱ káa kúú na̱ sa̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ kuendá saꞌa̱ noo̱ iin rá iin ndó, dá chi̱ ni̱ kaai̱ xíꞌín ndó ña̱ sata̱ yúꞌu̱ ve̱i iin ka̱ na̱, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, dá chi̱ sa̱ daá ió va na o̱ du̱ú yuꞌu̱.