Search form

San Juan 1:33

33Ko̱ ní sá naꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndá yoo kúú ná, tído diꞌa ni̱ kaa mií na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱i dákodo̱ ndúta̱í ña̱yuu xíꞌín ta̱kui̱í: “Tá ni̱ xino̱n ni̱ noo Espíritu ii̱ sata̱ iin ta̱a, ta ni̱ ka̱ndo̱o na ió kuií na̱ xíꞌín ná, no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu xíꞌín Espíritu ii̱.”