Search form

San Juan 1:38

38Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná ta̱a ñoó, chi̱ ni̱ xini na̱ ña̱ tákuei ñaá rá ve̱i ra. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á ndá ña̱ꞌa kóni̱ ndo̱?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Rabí, ¿ndeí kúú veꞌe ní? ―kaá ra̱. (Rabí kóni̱ kaa maestro.)