Search form

San Juan 1:39

39Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nakíi̱ ndo̱ ná koꞌo̱, dá koni ndo̱ ―kaá na̱.

Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ xíꞌín ná, dá ni̱ xini ra̱ noo̱ ió na̱. Dá ni̱ ka̱ndo̱o ra ni̱ sa̱ ndei ra xíꞌín ná sa̱kuaá dáá ñóó, dá chi̱ sa̱ ka̱ komi̱ sa̱ꞌini kíán.