Search form

San Juan 1:41

41Dá ni̱ kee Andrés kuaꞌa̱n ra̱. Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ rá ñani ra̱ Simón, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ndu xíꞌín na̱ kúú Mesías ―kaá ra̱. (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.)