Search form

San Juan 1:47

47Dá tá ni̱ xini Jesús ña̱ ni̱ ku̱yati ta̱ naní Natanael ñoó ve̱i ra, dá ni̱ kaa na̱:

―Kanaꞌá ndó, yóꞌo ve̱i iin ra̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú ta̱ Israel, ta kúú rá iin ta̱a ndaa̱.