Search form

San Juan 1:48

48Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―¿Ndí ni̱ kee ní náꞌá ní yuꞌu̱?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ nakiꞌin táꞌan Felipe xaa̱n xíꞌón, nda̱ daá vá ni̱ xinii̱ ióo̱n saꞌa̱ iin ta̱ño̱ꞌó.