Search form

San Juan 1:50

50Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á kándísón ña̱ dión kíán sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ ni̱ xinii̱ ióo̱n saꞌa̱ iin ta̱ño̱ꞌó? Ña̱ náꞌano cháá ka̱ kía̱n koꞌo̱n kono̱n kee yuꞌu̱ o̱ du̱ú ña̱ ni̱ xino̱n viti.