Search form

San Juan 1:51

51Dá ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌón ña̱ viti chí noo̱ kono̱n kanonó induú káa, ta kono̱n noo ángel kii na no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ta kono̱n nana na noꞌo̱ na̱ induú.