Search form

San Juan 10:1

Nákani Jesús saꞌa̱ korrá noo̱ ñóꞌo léko

1’Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ta̱a ko̱ kúꞌu chí noo̱ kúú yéꞌé korrá léko, diꞌa ndáo ndodó rá sata̱ korrá ri̱, ro̱ón kúú iin ta̱ kui̱ꞌíná, iin ta̱ kéndava̱ꞌa xíꞌín rí.