Search form

San Juan 10:10

10Tído ta̱ kui̱ꞌíná ñoó ve̱i oon ra noo̱ ñóꞌo rí kiꞌin kuíꞌíná rá ri̱, ta kaꞌání rá ri̱, ta dánaá ra̱ rí. Tído yuꞌu̱ ve̱i, dá ná niꞌi̱ ri̱ ña̱ kataki ri̱, dá ni iin ña̱ꞌa ná o̱ kámani̱ noo̱ ri̱.