Search form

San Juan 10:12

12Tído ta̱ ndáka léko sata̱ yáꞌi, ta̱ ko̱ kúú satoꞌo ri̱, tá xiní ra̱ ve̱i ndigüe̱ꞌí lobo, ta kúú dánkoo ndava̱ꞌa ra léko, ta kúú xíno ra kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ ndigüe̱ꞌí lobo ñoó. Dá kásaa̱ ri̱ saꞌání ri̱ dao léko, ta dao ka̱ léko ñoó xíta̱ no̱ó kuaꞌa̱n.