Search form

San Juan 10:13

13Ta xíno va ta̱a ñoó noo̱ ndigüe̱ꞌí lobo ñoó, dá chi̱ ko̱ kúú rá mií satoꞌo léko, sata̱ yáꞌi va ndáka ra ri̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ saꞌání taꞌon ra mií rá saꞌa̱ ri̱.