Search form

San Juan 10:15

15táto̱ꞌon ki̱ꞌo náꞌá vá tatá Ndios miíí, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ tatá Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó naki̱ꞌo yuꞌu̱ miíí ña̱ kía̱n kuui̱ saꞌa̱ lékoi̱.