Search form

San Juan 10:16

16Ndéi taꞌani dao ka̱ lékoi̱, táꞌa̱n kirí ko̱ ñóꞌo taꞌon ini korrá yóꞌo. Ta xínñóꞌó taꞌanii kandakai ri̱ kii rí, dá nakiꞌin táꞌan rí xíꞌín léko yóꞌo, dá kía̱n kueídóꞌo taꞌani rí yuꞌu̱. Dá nda̱dá iin tóꞌón vá tuꞌu ná kakuu rí, ta iin tóꞌón ná kakuu na̱ kandaka rí.