Search form

San Juan 10:18

18Tído ko̱ íin taꞌon kaꞌání yuꞌu̱ xíꞌín to̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií rá, mií vá yuꞌu̱ naki̱ꞌo miíí ña̱ kía̱n kuui̱. Dá chi̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ kía̱n naki̱ꞌoi miíí kuui̱, ta ió taꞌani choon noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ kía̱n natakii̱, ta choon yóꞌo ni̱ na̱tiiin noo̱ tatái̱ ―kaá na̱.