Search form

San Juan 10:24

24Dá ni̱ na̱taka ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel noo̱ nákaa̱ Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá oon ví nániꞌi̱ ndée̱ nío̱ ndú kee ní? Tá miía̱n ndaa̱ kúú ní Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, kasto̱ꞌon ndaa̱ ní xíꞌín nduꞌu̱.