Search form

San Juan 10:25

25Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ ni̱ kaꞌa̱n vai xíꞌín ndó, tído ko̱ kóni̱ taꞌon ndó kandísa ñaá ndó. Ta ndidaá ña̱ ndato kéei kúú choon ni̱ saꞌanda tatái̱ noo̱í, ta ño̱ó kía̱n náꞌa̱ ndá yoo kúúí.