Search form

San Juan 10:29

29Ta mií tatái̱ kúú na̱ ni̱ tei na noo̱í, ta no̱ón kúú na̱ kómí choon káꞌano cháá ka̱, ta ni ko̱ íin taꞌon kuu kuio ndaa ña̱yuui̱ noo̱ ndáꞌa̱ tatái̱.