Search form

San Juan 10:3

3Chi̱ ta̱ ndaá yéꞌé, ro̱ón kúú ra̱ sónó yéꞌé no̱ó na̱ ndáka rí. Ta tái̱ va̱ꞌa do̱ꞌo rí tá káyuꞌú ná kuu̱ iin rá iin rí, dá taó na̱ rí.