Search form

San Juan 10:32

32Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ ndato ni̱ kee yuꞌu̱ noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ kee tatái̱. Ta, ¿ndi káa iin ño̱ó ko̱ ní nátaꞌan ini ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ ndo̱ chiyúú ndó yuꞌu̱?