Search form

San Juan 10:33

33Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―O̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ní ña̱ ndato kóni̱ ndu̱ chiyúú ñaá ndú, diꞌa sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ní saꞌa̱ Ndios, dá chi̱ iin ta̱a oon va kúú ní, tído kée ní mií ní ña̱ kúú ní Ndios.