Search form

San Juan 10:36

36Mií Ndios ni̱ ka̱xi yuꞌu̱, ta ni̱ ta̱ndaꞌá ná yuꞌu̱ ve̱ii, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa kaá ndo̱ ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌi saꞌa̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kaái̱ ña̱ kúúí de̱ꞌe Ndios?