Search form

San Juan 10:6

6Ta to̱ꞌon yóꞌo ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús xíꞌín ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱ fariseo, tído ko̱ ní kándaa̱ ini ra̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱.