Search form

San Juan 10:7

Jesús kúú na̱ ndáka va̱ꞌa léko

7Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ mií vá yuꞌu̱ kúú yéꞌé korrá noo̱ ñóꞌo léko.