Search form

San Juan 10:8

8Ta ndidaá ta̱a ni̱ kii yachi̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasaa̱ yuꞌu̱, ro̱ón ni̱ sa̱ kuu ta̱ kui̱ꞌíná, ta sa̱ kendava̱ꞌa ra xíꞌín lékoi̱. Tído ko̱ ní taó kuendá taꞌon lékoi̱ no̱ó ni̱ kaꞌa̱n ra̱.