Search form

San Juan 10:9

9Ta yuꞌu̱ kúú yéꞌé korrá, ta ndi ndáa mií vá léko ná ku̱ꞌu yéꞌé ñoó, ta kúú ka̱ki va rí. Ta ndu̱ꞌu rí, ta kankuei rí noo̱ káa ita kuíi̱ kasáꞌan rí.