Search form

San Juan 11:31

31Dá tá ni̱ xini na̱ ñoo Jerusalén, na̱ ndéi xíꞌo ta̱ndeé iní noo̱ María, ña̱ kaon nda̱ꞌo ni̱ nda̱kuíi̱n ndichia̱n ni̱ ketaán kuaꞌa̱n, dá ni̱ kee na tákuei ñaá ná kuaꞌa̱n na̱, ta kaá na̱:

―Miía̱n kuaꞌa̱n xi̱ ndeiꞌi̱ xi̱ yúꞌu̱ káo̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi ki̱ꞌo xi ―kaá na̱.