Search form

San Juan 11:39

39Dá ni̱ kaa Jesús:

―Di̱tá ndó yuu̱ káa viti.

Dá ni̱ kaa Marta, ñá kúú ki̱ꞌo lóꞌo̱ ndi̱i ñoó, xíꞌín ná:

―Tatá, ná dáꞌa ni, dá chi̱ sa̱ kini nda̱ꞌo sáꞌa̱n díko̱, dá chi̱ sa̱ komi̱ ví kuu̱ kíán.