Search form

San Juan 11:41

41Dá ni̱ di̱tá rá yuu̱ ndadí yéꞌé káo̱ noo̱ nákaa̱ ndi̱i ñoó. Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé Jesús chí induú, dá ni̱ kaa na̱:

―Tatá, ndivéꞌe ní, dá chi̱ ni̱ seídóꞌo ní ña̱ ni̱ xika̱i̱ noo̱ ní.