Search form

San Juan 11:47

47Dá ni̱ da̱taká ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo ndidaá ka̱ ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―¿Ndi koo keeá viti? Chi̱ sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ náꞌano kée ta̱a ñoó.