Search form

San Juan 11:56

56Ta xíonoo ña̱yuu ñoó nándukú ná Jesús. Ta noo̱ kúú yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó ndáto̱ꞌón táꞌan mií ná saꞌa̱ Jesús:

―¿Ndi káꞌán ndó? ¿Á kii ta̱a ñoó víko̱ o ko̱ó? ―kaá na̱.