Search form

San Juan 11:8

8Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Maestro, ta o̱ du̱ú ni̱ kaꞌán ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ña̱ chiyúú rá mií ní. Sa̱ꞌá ño̱ó ¿ndiva̱ꞌa koꞌo̱n tuku yó ñoó?