Search form

San Juan 12:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ña̱yuu Jesús tá ni̱ ku̱ꞌu na ñoo Jerusalén

12Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ña̱yuu kuáꞌa̱ ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ koo víko̱ ñoo Jerusalén ña̱ ve̱i Jesús.