Search form

San Juan 12:20

Ndéi dao ta̱ griego nándukú rá Jesús

20Ta ñóꞌo dao ta̱a káꞌa̱n yúꞌu̱ griego tein na̱ ni̱ ka̱sáa̱ ñoo Jerusalén kandaño̱ꞌo na Ndios víko̱ ñoó.