Search form

San Juan 12:36

36Ta xía̱n iói̱ dátoo̱i̱n noo̱ ndo̱, kandeé iní ndo̱ yuꞌu̱, dá kakuu ndó kuendá yuꞌu̱, na̱ dátoo̱n noo̱ ndo̱.

Kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ Israel ko̱ ní xíin kandísa to̱ꞌon Jesús

Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱, ta kúú ni̱ chi̱de̱ꞌé na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó.