Search form

San Juan 12:44

Ió kua̱chi ña̱yuu ko̱ xíin kandísa to̱ꞌon dánaꞌa̱ Jesús

44Dá ni̱ ka̱yuꞌú Jesús:

―Tá ndi ndáa na̱ kándéé iní yuꞌu̱, o̱ du̱ú iin tóꞌón ní yuꞌu̱ kándéé iní na̱, nda̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii kándéé iní na̱.