Search form

San Juan 13:8

8Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kónó yuꞌu̱ nakata ní sa̱ꞌí.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Tá ná o̱ kónón nakatai sa̱ꞌo̱n, dá kía̱n ko̱ ta̱ꞌón kuendá yo̱ꞌó koo xíꞌín yuꞌu̱.