Search form

San Juan 14:10

10¿Á ko̱ kándísa taꞌon yoꞌó ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatá Ndios, ta iin kúú vá ná xíꞌín yuꞌu̱? To̱ꞌon káꞌa̱n yuꞌu̱, ko̱ kúúán ña̱ kóni̱ miíi̱, ña̱ kóni̱ tatá Ndios va káꞌi̱n, dá chi̱ no̱ón kúú na̱ ió xíꞌíín, ta mií ná kúú na̱ kée ña̱ ndato kéei.