Search form

San Juan 14:12

12’Ta miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kandeé iní ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n koni taꞌani ndó kee ndó ña̱ kée yuꞌu̱. Ta náꞌano cháá ka̱ ví ña̱ꞌa kee ndó, dá chi̱ noꞌi̱ kooi díi̱n tatái̱ Ndios.