Search form

San Juan 14:15

Kaá Jesús ña̱ tandaꞌá ná Espíritu ii̱ Ndios kasaa̱ na̱ chindeé ñaá

15’Tá miía̱n ndaa̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n kueídóꞌo ndó choon saꞌándái̱.