Search form

San Juan 14:17

17Ta no̱ón kúú Espíritu ii̱, na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ Ndios. Ta o̱ kúu taꞌon natiin ñaá na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo, dá chi̱ o̱ kúu koni ñaá ná xíꞌín noo̱ ná, ta o̱ kúu kanaꞌá ñaá ná. Tído ndoꞌó, náꞌá ndó na̱, dá chi̱ ió na̱ xíꞌín ndó, ta koo na nío̱ ndo̱.