Search form

San Juan 14:2

2Ió nda̱ꞌo noo̱ kandei ndó veꞌe tatái̱. Tá o̱ du̱ú dión kíán, o̱ kásto̱ꞌon taꞌoin xíꞌín ndó. Ta viti koꞌi̱n kenduui̱ noo̱ kandei ndó.