Search form

San Juan 14:20

20Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, dá katóni̱ ini ndo̱ ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatái̱ Ndios. Dión taꞌani ndoꞌó, iin kúú ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta iin kúú yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó.